Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2022. június 30-án

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár épülete
Dátum
Helyszín
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár
Szervező
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel tartja munkaterv szerinti ülését a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.) tanácstermében.

(meghívók a csatolmányoknál)

 

A nyilvános előterjesztések megtekinthető és letölthetők

az "ÖNKORMÁNYZAT/DÖNTÉSHOZATAL/ELŐTERJESZTÉSEK/2022. június 30-i képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjeinek előterjesztései" menüpontban,

vagy az előterjesztések számára kattintva.

 

Javasolt napirend:

 

Nyilvános ülésre:

1.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 1. módosítása (115/2022.)

2.) Étkeztetési nyersanyagnormák és a szolgáltatónak fizetendő térítési díj megállapítása (104/2022.)

3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása (109/2022.)

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (99/2022.)

5.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott bejelentések alapján tett intézkedésekről

6.) A Képviselő-testület 2022. évi őszi-téli ülésszakának munkaterve (93/2022.)

7.) A Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolója (100/2022.)

8.) Beszámoló a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről (108/2022.)

9.) Hozzájárulás Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 15/2021.(V.28.) önkormányzati rendeletének módosításához (106/2022.)

10.) Viziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása (111/2022.)

11.) Pétkomm Kft. szolgáltatások 2022. II. félévi díjtételei (112/2022.)

12.) TAO 2021-22. önrészének biztosítása a PMTE részére (118/2022.)

13.) Jubileumi naptár előkészítés (113/2022.)

14.) Temetőkerítés építése (114/2022.)

15.) Nyárfa köz út- és csapadékvíz elvezetésre beérkezett pályázatok elbírálása (116/2022.)

16.) Újmandulás utca járdaépítésére beérkezett pályázatok elbírálása (117/2022.)

17.) Orvosi rendelő talajmechanikai és megerősítési szakvélemény (110/2022.)

18.) Óvoda földszinti hűtési rendszer kialakítása (101/2022.)

19.) Óvoda tornaszoba szigetelés (102/2022.)

20.) Pétkomm Kft. telephely (103/2022.)

21.) Szabadtéri járműpark múzeum (98/2022.)

Tájékoztatók:

1.) Tájékoztató a 2022. évi beruházásokról, felújításokról (105/2022.)

2.) Nitrogénművek Zrt. közterülethasználati kérelme (119/2022.)

VEGYES ÜGYEK

 

Zárt ülésre:

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Lukatsik Attila) (107/2022.)

2.) Győri Zoltánné lakásbérleti ügye (94/2022.)

3.) Jónásné Lakatos Krisztina lakásbérleti ügye (95/2022.)    

4.) Révész Andrea lakásbérleti ügye (96/2022.)

5.) Csizmadiáné Adamecz Ágnes lakásbérleti ügye (97/2022.)

6.) Önálló indítvány Miskolczi Ferenc alpolgármester részéről: Tűzoltó csapatzászló kérelme (120/2022.)

Az esemény helyszíne térképen