Hírek

Elérhetőségek

Szervezeti felépítés

szervezeti ábra

 

 

 

 

A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma: 26 fő.

 

  Szervezeti felépítését a Képviselő-testület Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet a következők szerint határozza meg:

 

„76. §[1] (1)  Az egységes hivatal az alábbi szervezeti tagoltságban működik:

a)  Önkormányzati és Titkársági Csoport

aa) a Képviselő-testület és bizottságai üléseinek előkészítésével, döntéseik végrehajtásának szervezésével, a képviselői munka segítésével kapcsolatos feladatok,

ab) a vezetői döntések előkészítésével és végrehajtásuk szervezésével kapcsolatos feladatok,

ac) a személyzeti feladatok,

ad) a titkársági feladatok,

ae) az ügyfél- és sajtótájékoztatással kapcsolatos feladatok,

af) a jegyzőkönyvezési, leírói, gépkocsivezetői, karbantartói és beszerzői feladatok,

ag) az ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok,

ah) az építésügyi, vízügyi, környezetvédelmi, településüzemeltetési feladatok,

ai) a beruházási, kommunális, műszaki és az intézmény-fenntartással kapcsolatos önkormányzati feladatok

ellátására.

 

b) Hatósági Csoport

ba) a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok,         

bb) az általános igazgatási, birtokvédelmi, gyámügyi, lakcímnyilvántartási, szociális, kereskedelmi stb. államigazgatási hatósági hatáskörök,

bc) a szociális és gyermekvédelmi önkormányzati hatósági döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok,

bd) a közterület-felügyelet számára jogszabályban meghatározott feladatok,

be) a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok,

ellátására.

 

c)  Pénzügyi Csoport

ca) az önkormányzati költségvetési és számviteli feladatok,

cb) házipénztári feladatok,

cc) az alapító okiratuk szerint gazdálkodási szempontból a polgármesteri hivatalhoz rendelt költségvetési szervek (intézmények) gazdálkodási feladatainak ellátásával kapcsolatos feladatok,

cd) a vagyon-nyilvántartási és vagyongazdálkodási feladatok

ellátására.

 

(2) A Hatósági és a Pénzügyi Csoport élén osztályvezetői besorolású csoportvezetők állnak, az Önkormányzati és Titkársági Csoportot a jegyző vezeti.”

 

 

 

[1] Módosította a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016. április 30-tól.

Csatolmány(ok):