Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2021. november 25-én

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár épülete
Dátum
Helyszín
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár
Szervező
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 25-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel tartja munkaterv szerinti ülését a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.) tanácstermében.

(Meghívók a csatolmányoknál.)

 

A nyilvános előterjesztések megtekinthető és letölthetők

az "ÖNKORMÁNYZAT/DÖNTÉSHOZATAL/ELŐTERJESZTÉSEK/2021. november 25-i képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjeinek előterjesztései" menüpontban,

vagy az előterjesztések számára kattintva.

 

 

Javasolt napirend:

 

Nyilvános ülésre:

1.) A „Pétfürdőért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló …/……. (……) önkormányzati rendelet megalkotása (144/2021.)

2.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (IV.1) önkormányzati rendelet módosításáról (141/2021.)

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (139/2021.)

4.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott bejelentések alapján tett intézkedésekről

5.) Pétkomm Kft. alapító okiratának és javadalmazási szabályzatának módosítása (136/2021.)

6.) Köztemető parkjának gondozására és fenntartására megkötendő szerződés (137/2021.)

7.) Favédelem (138/2021.)

8.) Közösségi Ház hőközpont átadás-átvétel megállapodás tervezet jóváhagyása (134/2021.)

9.) Étkeztetési nyersanyagnormák és a szolgáltatónak fizetendő térítési díj megállapítása (143/2021.)

10.) Közterületi segédmunkát végző önkormányzati munkavállalók 2022. évi foglalkoztatása (132/2021.)

11.) Közterületi munkát végző munkavállalók egyszeri béren kívüli juttatása (133/2021.)

12.) A házi gyermekorvosi praxis betöltésével kapcsolatos intézkedések (152/2021.)

13.) 349/2017.(IX.28.) számú határozat visszavonása (135/2021.)

14.) Házi gyermekorvosi ellátás költségvetésének módosítása (140/2021.)

15.) Ifjúsági tó hidjának fém szerkezeti elemeinek karbantartása (142/2021.)

16.) Ifjúsági tó híd járófelületének karbantartása (145/2021.)

17.) Pétfürdő, garázsfejlesztés vizsgálata három területen (146/2021.)

Képviselői indítványok:

18.) Önálló indítvány Béni Norbert, Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti Mária képviselő részéről: Liszt Ferenc úti parkolók felfestése (149/2021.)

19.) Önálló indítvány Béni Norbert, Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti Mária képviselő részéről: Sugárúti világítás (150/2021.)

20.) Önálló indítvány Béni Norbert, Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti Mária képviselő részéről: Temető (151/2021.)

Tájékoztatók:

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról (153/2021.)

2.) Tájékoztató a 2021. évi beruházásokról, felújításokról (148/2021.)

3.) Berhidai út 5. Társasház (154/2021.)

VEGYES ÜGYEK

 

 

Zárt ülésre:

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása (147/2021.)

2.) Védőnők pótlék számítási hiányosságainak feltárására létrejött ideiglenes bizottság jelentése (155/2021.)

Az esemény helyszíne térképen