Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2023. augusztus 31-én

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár épülete
Dátum

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 31-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel ülést tart a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.) emeleti tanácstermében.

(meghívók a csatolmányoknál)

 

A nyilvános előterjesztések megtekinthető és letölthetők

az "ÖNKORMÁNYZAT/DÖNTÉSHOZATAL/ELŐTERJESZTÉSEK/2023. augusztus 31-i képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjeinek előterjesztései" menüpontban,

vagy az előterjesztések számára kattintva.

 

Javasolt napirend:

Nyilvános ülésre:

1.) A köztisztviselőknek nyújtható szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 5/2002.(IV.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (121/2023.)

2.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (127/2023.)

3.) A hangosító berendezések üzemben tartásával kapcsolatos helyi zajvédelmi szabályokról szóló 12/1998. (IV.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (128/2023.)

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (120/2023.)

5.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott bejelentések alapján tett intézkedésekről

6.) Pétfürdő szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve (119/2023.)

7.) Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve (126/2023.)

8.) Beszámoló a 2023. I. félévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (129/2023)

9.) PMTE műfüves pálya felújítás (131/2023.)

10.) Polgármesteri Hivatal részére multifunkciós nyomtató beszerzése (133/2023.)

11.) Képviselői indítvány Nagyné Szigeti Mária - Emléktábla Újhelyi Gábor emlékére (132/2023.)

12.) Képviselői indítvány_Béni Norbert - Fekvőrendőr Akácfa utca - Közlekedési koncepció (134/2023.)

13.) Képviselői indítvány_Béni Norbert - Szervízút murvázása (135/2023.)

Tájékoztatók:

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról (122/2023.)

2.) Tájékoztató a 2023. évi beruházásokról, felújításokról (125/2023.)

3.) Berhidai Szociális Társulás beszámolója a 2022. évi tevékenységéről (124/2023.)

Vegyes ügyek

 

Zárt ülésre:

1.) „Pétfürdőért” díj adományozása (123/2023.)  

2.) Viktor Balázs ingatlan vételi kérelme (130/2023.)

 

Az esemény helyszíne térképen