Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2020. október 29-én

A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal épületének képe
Dátum
Helyszín
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal
Szervező
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel tartja munkaterv szerinti következő ülését a Pétfürdői  Polgármesteri Hivatal (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) emeleti tanácstermében.

Meghívók

 

Javasolt napirend:

1.) Rendelet a helyi adókról szóló 14/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (138/2020.)

2.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 2. módosítása (134/2020.)

3.) Rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról (első olvasat) (137/2020.)

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (125/2020.)

5.) Polgármester szóbeli beszámolója

6.) Közösségi Ház és Könyvtár részvétele az NKA könyvtárfejlesztési pályázatán (136/2020)

7.) Testületi jóváhagyás parkgondozás szerződésének aláírására (139/2020.)

8.) Panelkuckó Alapítvány kérelme (127/2020.)

9.) Pétfürdő Sportjáért Alapítvány kérelme (131/2020.)

10.) Beszámoló a 2020. év I-III. negyedévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (122/2020.)

11.) Csatlakozás a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez, amely célja a programban biztosított pályázati lehetőségeken való részvétel, a programokhoz való csatlakozás feltételeinek biztosítása (128/2020.)

12.) Ivó- és szennyvízvezetékek szolgalmi jogának Földhivatali bejegyeztetése (132/2020.)

13.) Iskolai étkeztetés státusz bővítés (133/2020.)

14.) Bölcsőde téli zárva tartása (124/2020.)

15.) Horváth Enikő és Téli László kérelme (121/2020.)

16.) Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (első olvasat) (126/2020)

17.) Nagy Zsolt önálló indítvány: Sporttelep lelátó bontás (141/2020.)

18.) Béni Norbert, Molnár Gyula, Nagyné Szigeti Mária önálló indítvány: Javaslatok a közlekedési koncepció felülvizsgálatához (142/2020.)

Sürgősséggel benyújtott előterjesztések:

19.) Az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél jutalom kifizetése (144/2020.)

20.) Sütőolaj begyűjtés (145/2020.)

21.) Pályázati kiírás a települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának támogatására 2020. (146/2020.)

Tájékoztatók:

1.) Tájékoztató a 2020. évi beruházásokról, felújításokról (140/2020.)

2.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (123/2020.)

3.) Tájékoztató: Horváth István Általános Iskola beszámolója (összegzés) (135/2020.)

 

VEGYES ÜGYEK

 

Zárt ülésre:

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Pungor Károly) (129/2020.)

2.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Kun András) (130/2020.)

3.) Önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítás (143/2020.) szeptemberi ülésről elnapolt kérelmező a kérelmét visszavonta

Az esemény helyszíne térképen