Hírek

Elérhetőségek

Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

Partnerségi Felhívás!

 

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) rendelet 16.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzatoknak a településszerkezeti tervet 10 évente, a helyi építési szabályzatot 4 évente felül kell vizsgálnia.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2013. (XII.11.) rendelet módosításáról a Képviselő-testület 143/2018. (IV.26.) határozatával döntött.

A mellékelt tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításnak záró véleményezésre előkészített anyaga, amelyet Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete véleményez, illetve az Eljr. szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően az érintetteknek biztosítja a módosítás megismerését.

A tervdokumentáció papír alapon is kifüggesztésre került a Pétfürdői Közösségi ház és Könyvtárban és Polyák-SPAAR bevásárló központ földszintjén, továbbá elektronikusan a www.petfurdo.hu honlapunkon.

A záró véleményezési anyaggal kapcsolatban várjuk a Tisztelt Partnereink építő jellegű észrevételeit, illetve kérdéseit az alábbi email címen:

foepitesz.keletbalaton@gmail.com               vagy                onkormanyzat@petfurdo.hu

 

Az észrevételeket és kérdéseket 2022. február 15-től 2022. március 16-ig lehet elektronikusan a fenti email címekre, e-papíron a következő KRID azonosítóra: 506161974, illetve postai úton Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. címre eljuttatni.

 

Pétfürdő, 2022. február 15.

Számítva szíves együttműködésükre:

 

 

 Bogdán László                                                         Horváth Éva

       főépítész                                                             polgármester