Hírek

Elérhetőségek

A veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester képviselő-testületi hatáskörben 2021. június 14-ig meghozott határozatai

A 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának polgármestere által – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának hatáskörében eljárva – meghozott határozatok

(a határozatok szövege megtekinthető a meghozatal dátumára kattintva)

 

2021. június 14-én:

264/2021.(VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT

20.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása élelmiszer vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

2021. június 11-én:

263/2021.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Lakóépület felújításához 1.800.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása.

262/2021.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

 

2021. június 10-én:

261/2021.(VI.10.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Rendelkezés a Pétkomm Kft társasági alapító okirata 17.1. pontjának (könyvvizsgáló meghatározása) módosításáról, valamint a Módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat cégbírósághoz való benyújtásáról.

260/2021.(VI.10.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétkomm Kft könyvvizsgálójának a 2022. május 31-ig terjedő időszakra történő újraválasztása és díjazásának megállapítása, valamint a Pétkomm Kft könyvvizsgálatra megkötendő szerződésének jóváhagyása.

259/2021.(VI.10.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a 2021. június 28. – 2021. augusztus 29. között a pétfürdői Ifjúsági tavon biztosított csónakázás feltételeiről, valamint a diák munkavállalók foglalkoztatására az iskolaszövetkezettel megkötendő megbízási szerződés aláírásáról.

 

2021. június 9-én:

258/2021.(VI.9.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Lakóépület felújításához 788.052,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása.

 

2021. június 8-án:

257/2021.(VI.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület részére a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatásról.

256/2021.(VI.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

255/2021.(VI.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

254/2021.(VI.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

253/2021.(VI.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Kettő havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása élelmiszer, ruházat, gyógyszer vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

 

2021. június 1-jén:

252/2021.(VI.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása élelmiszer vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

251/2021.(VI.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár nyári nyitvatartási rendjének megállapítása.

 

2021. május 28-án:

250/2021.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Havi 10.000,-Ft/hó összegű települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása 1 év időtartamra.  

249/2021.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Az önkormányzat 2020. évi maradványának megállapítása és jóváhagyása.

 

2021. május 27-én:

248/2021.(V.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a nyári napközis tábor 2021. június 28. - 2021. július 31. közötti időtartamra történő megszervezéséről.

247/2021.(V.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.

 

2021. május 25-én:

246/2021.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A 2020. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló jegyzői beszámoló elfogadása.

245/2021.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Sporttelepen építendő futópálya kivitelezésére az Átrium88 Kft-vel történő szerződéskötésről.

244/2021.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a pétfürdői temető 3. számú kapujának kivitelezésére a Milán-Ép Kft-vel történő szerződéskötésről.

243/2021.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

 

2021. május 21-én:

242/2021.(V.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A település közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámoló keretében a Várpalotai Rendőrkapitányság és a közterület-felügyelők 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

241/2021.(V.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Határozathozatal az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról készült átfogó értékelésről.

240/2021.(V.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár fűtésfelújításának kivitelezésére a DS Gázszerelő Bt-vel történő szerződéskötésről.

 

2021. május 20.

239/2021.(V.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

238/2021.(V.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Az Önkormányzat és a Pétfürdő Polgárőrség közötti Együttműködési Megállapodás alapján 650.000,- Ft, 2022. május 15-ig felhasználható működési támogatás nyújtása a Polgárőrség részére.

237/2021.(V.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétfürdői Polgárőrség 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

 

2021. május 18.

236/2021.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Rendszeres települési támogatás formájaként nyújtott ápolási támogatásra való jogosultság megállapítása, 1 évi időtartamra.

 

2021. május 17.

235/2021.(V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

20.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

234/2021.(V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

 

2021. május 11-én:

233/2021.(V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

 

2021. május 10-én:

232/2021.(V.10.) SZÁMÚ HATÁROZAT

10.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása vetőmag vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

 

2021. május 7-én:

231/2021.(V.7.) SZÁMÚ HATÁROZAT

50.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

 

2021. május 6-án:

230/2021.(V.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

25.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

229/2021.(V.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 20.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

228/2021.(V.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Kettő havi, 10.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tartós élelmiszer, vetőmag és fólia vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

 

2021. május 5-én:

227/2021.(V.5.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétfürdői Gondozási Központ 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

226/2021.(V.5.) SZÁMÚ HATÁROZAT

2021. évi prémiumfeladatok kitűzése a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása érdekében.

225/2021.(V.5.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétkomm Kft. ügyvezetője részére kitűzött 2020. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelése.

224/2021.(V.5.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Pétkomm Kft-vel történő új együttműködési megállapodás megkötéséől.

- a 224/2021.(V.5.) számú határozat melléklete

 

2021. május 3-án:

223/2021.(V.3.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás megadása Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletét módosító rendelete megalkotásához.

222/2021.(V.3.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétkomm Kft. ügyvezetőjének a Kft. és a DS Gázszerelő Bt. közötti vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges kötelezettségvállaláshoz – a Kft. alapító okiratának 11.3 pontja szerint szükséges – jóváhagyás megadása.

221/2021.(V.3.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétkomm Kft. 2020. évi szakmai tevékenységéről és a távhőszolgáltatási tevékenység kintlévőségének 2020. évi alakulásáról szóló beszámolók elfogadása.

220/2021.(V.3.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétkomm Kft. 2020. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása.

219/2021.(V.3.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétkomm Kft ügyvezetője részére a Polgári törvénykönyv 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadása.

218/2021.(V.3.) SZÁMÚ HATÁROZAT

25.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

 

2021. április 29-én:

217/2021.(IV.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT

25.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása fertőtlenítő szerek és vetőmagok vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

216/2021.(IV.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 20.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása élelmiszer vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

 

2021. április 28-án:

215/2021.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT

20.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása fertőtlenítő albérleti díjának rendezésére elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

 

2021. április 26-án:

214/2021.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a sporttelep villamosenergia hálózat felújítási munkáinak elvégzésére a Vilatti-Tech Kft-vel történő szerződéskötésről.

213/2021.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

212/2021.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bölcsődében kiépítendő gumiburkolat kiépítéséhez előirányzott keret megemelése az általános tartalékkeret terhére.

211/2021.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT

15.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása iskolatáska és felszerelés vásárlásához elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

 

2021. április 23-án:

210/2021.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Lakóépület felújításához 435.441,- Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtása.

 

2021. április 21-én:

209/2021.(IV.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 20.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatása.

 

2021. április 20-án:

208/2021.(IV.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

20.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tartós élelmiszer vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

207/2021.(IV.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Rendszeres települési támogatás formájaként nyújtott ápolási támogatásra való jogosultság megállapítása, 1 évi időtartamra.

 

2021. április 19-én:

206/2021.(IV.19.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés „Pétfürdő 2020. év Hivatásos Tűzoltója” kitűntető címet adományozásáról.

 

2021. április 14-én:

205/2021.(IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT

20.000, - Ft, összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

 

2021. április 12-én:

204/2021.(IV.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tartós élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

203/2021.(IV.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Havi 8.410,-Ft/hó összegű települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása 1 év időtartamra.

 

2021. április 8-án:

202/2021.(IV.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület részére megítélt támogatásról.

201/2021.(IV.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből a Péti Nyugdíjas Klub Egyesület részére megítélt támogatásról.

200/2021.(IV.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből a Mozgássérültek Várpalotai Egyesülete részére megítélt támogatásról.

199/2021.(IV.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből a Moto-Complet SE részére megítélt támogatásról.

198/2021.(IV.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből a Dance Action Sportegyesület részére megítélt támogatásról.

197/1/2021.(IV.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bakony Bike Kerékpáros Egyesület 2021. évi támogatási kérelmének elutasítása.

197/2/2021.(IV.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Lakóépület felújításához 1.200.000. – Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása.

196/2021.(IV.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

20.000, - Ft, összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

 

2021. április 7-én:

195/2021.(IV.7.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből a Panelkuckó Alapítvány részére megítélt támogatásról.

194/2021.(IV.7.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány részére megítélt támogatásról.

193/2021.(IV.7.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből a Napsugár Alapítvány részére megítélt támogatásról.

192/2021.(IV.7.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Rendszeres települési támogatás formájaként nyújtott ápolási támogatásra való jogosultság megállapítása, 1 évi időtartamra.

 

2021. április 1-jén:

191/2021.(IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hozzájárulás Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelete megalkotásához.

 

2021. március 31-én:

190/2021.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Lakóépület felújításához 1.200.000. – Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása.

189/2021.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Lakóépület felújításához 1.200.000. – Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása.

 

2021. március 29-én:

188/2021.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

187/2021.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT

15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása élelmiszer, gyógyszer vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

186/2021.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A 2021. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. (2021. évre tervezett közbeszerzés nincs.)

185/2021.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.

 

2021. március 25-én:

184/2021.(III.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 20.000,-Ft//hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

 

2021. március 22-én:

183/2021.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 20.000,-Ft//hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

182/2021.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Havi 10.000,-Ft/hó összegű települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása 1 év időtartamra.  

 

2021. március 19-én:

181/2021.(III.19.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és az Önkormányzat között a jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában kötendő 2021. évi megállapodás jóváhagyása.

 

2021. március 18-án:

180/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

179/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

178/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hiánypótlási felhívás a Moto-Complet Se 2021. évi önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatával kapcsolatban.

177/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hiánypótlási felhívás a Bakony Bike Kerékpáros Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatával kapcsolatban.

176/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Római Katolikus Egyházközség részére a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatásról.

175/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatásról.

174/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesület részére a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatásról.

173/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Pétfürdői Diák Sportegyesület részére a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatásról.

172/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Eszterlánc Mazsorett Együttes részére a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatásról.

171/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hiánypótlási felhívás a Dance Action Sportegyesület 2021. évi önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatával kapcsolatban.

170/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Péti Munkás Testedzők Egyesülete részére a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatásról.

169/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hiánypótlási felhívás a Mozgássérültek Várpalotai Egyesületének 2021. évi önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatával kapcsolatban.

168/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hiánypótlási felhívás a Péti Nyugdíjas Klub Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatával kapcsolatban.

167/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Pétfürdői Szent László Kórus Egyesület részére a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatásról.

166/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hiánypótlási felhívás a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatával kapcsolatban.

165/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a FutPét Tömegsort Egyesület részére a civil szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatásról.

164/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A 2021. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására meghatározott kereten belüli tartalékkeretet, valamint az országos vagy régiós pályázatok önrészének kiegészítésére felhasználható keret összegének megállapítása.

 

2021. március 17-én:

163/2021.(III.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Rendszeres települési támogatás formájaként nyújtott ápolási támogatásra való jogosultság megállapítása, 1 évi időtartamra.

162/2021.(III.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Előirányzat módosítás egészségügyi szolgálati jogviszony szerint járó jubileumi jutalom pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.

 

2021. március 8-án:

161/2021.(III.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 20.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

 

 

2021. március 4-én:

160/2021.(III.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat  b.) pályázati alcéljára (sportfejlesztés - futópálya építés).

 

2021. március 3-án:

159/2021.(III.3.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A 37/2021. (II. 15.) számú határozat visszavonása.

 

2021. március 1-én:

158/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a 2021. február 25-én elhunyt Pekker József önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról.

157/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Az óvodai beíratások időpontjának meghatározása.

156/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi könyvtári szakmai beszámolójának és 2021. évi könyvtári szakmai munkatervének elfogadása.

155/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi közművelődési munkatervének, valamint annak részeként az éves szolgáltatási tervének jóváhagyása.

154/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi közművelődési szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

153/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása, elszámolási kötelezettséggel.

152/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

 

2021. február 26-án:

151/2021.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása.

 

2021. február 24-én:

150/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

149/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Várpalota-Pétfürdői Református Egyházközség 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

148/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Marathon Tömegsport Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

147/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétfürdői Szent László Kórus Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

146/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Péti Férfikar Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

145/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Mozgássérültek Várpalotai Egyesületének 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

144/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Moto-Complet SE 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

143/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

142/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Római Katolikus Egyházközség 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

141/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Berhida Táncegyüttes 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

140/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Dance Action Sportegyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

139/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Napsugár Alapítvány 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

138/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

137/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Péti Munkás Testedzők Egyesületének 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

136/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A FutaPét Tömegsport Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

135/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétfürdői Női Kar Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

134/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Panelkuckó Alapítvány 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

133/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bakony Bike Kerékpáros Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

132/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

131/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Pétfürdői Diák Sportegyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

130/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

129/2021.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Péti Nyugdíjas Klub Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása.

 

2021. február 23-án:

127/2021.(II.23.) - 128/2021.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATOK

Tanulmányi ösztöndíjak megállapítása.

126/2021.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Tanulmányi ösztöndíj iránti kérelem elutasítása.

125/2021.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Tanulmányi ösztöndíj megállapítása.

 

2021. február 22-én:

124/2021.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Humán Bizottság, a Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2020. éves szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló – beszámoló elfogadása.

 

2021. február 19-én:

123/2021.(II.19.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Döntés a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 29. I/4. szám alatti önkormányzati lakás önkormányzati érdekből juttatott bérlakáskénti bérbeadásáról.

82/2021.(II.19.) - 122/2021.(II.19.) SZÁMÚ HATÁROZATOK

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elkészítéséhez a kiemelt előirányzatokat megállapítása.

 

2021. február 18-án:

62/2021.(II.18.) - 81/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZATOK

Tanulmányi ösztöndíjak megállapítása.

 

2021. február 17-én:

61/2021.(II.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hiánypótlási felhívás a Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatásának elszámolásával kapcsolatban.

 

2021. február 16-án:

60/2021.(II.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása élelmiszer vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

59/2021.(II.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

20.000, - Ft összegű rendkívüli települési támogatást megállapítása.

58/2021.(II.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel gyepmesteri tevékenység elvégzésére kötött megbízási szerződés módosítása.

39/2021.(II.18.) - 57/2021.(II.16.) SZÁMÚ HATÁROZATOK

Tanulmányi ösztöndíjak megállapítása.

 

2021. február 15-én:

38/2021.(II.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelemre indult eljárás megszüntetése.

37/2021.(II.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A polgármester 2021. évi szabadsága ütemezésének megállapítása.

 

2021. február 11-én:

36/2021.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

15.000, - Ft, összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

 

2021. február 10-én:

35/2021.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hiánypótlási felhívás a Péti Nyugdíjas Klub Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatásának elszámolásával kapcsolatban.

34/2021.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hiánypótlási felhívás a Pétfürdői Diák Sportegyesület 2020. évi önkormányzati támogatásának elszámolásával kapcsolatban.

33/2021.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hiánypótlási felhívás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pétfürdői Csoportja 2020. évi önkormányzati támogatásának elszámolásával kapcsolatban.

32/2021.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Hiánypótlási felhívás a Bakony Bike Kerékpáros Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatásának elszámolásával kapcsolatban.

 

2021. február 9-én:

31/2021.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft//hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása, elszámolási kötelezettséggel.

30/2021.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZAT

25.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra, elszámolási kötelezettséggel.

29/2021.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Három havi, 15.000,-Ft//hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása, elszámolási kötelezettséggel.

28/2021.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZAT

25.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra, elszámolási kötelezettséggel.

27/2021.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZAT

25.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra, elszámolási kötelezettséggel.

26/2021.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Jóváhagyás megadása a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének kötelezettségvállalásához. Renault Master típusú kisteherautó beszerzéséhez.

 

2021. február 2-án:

25/2021.(II.2.) SZÁMÚ HATÁROZAT

25.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra, elszámolási kötelezettséggel.

 

2021. február 1-jén:

24/2021.(II.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Rendszeres települési támogatás formájaként nyújtott ápolási támogatásra való jogosultság megállapítása, 1 évi időtartamra.

23/2021.(II.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Az élőfüves pálya korlát cseréje , viacolor járda építése és a labdarugó háló szélesítése jogcímek vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás megadása a Péti Munkás Testedzők Egyesületének a  Magyar Labdarúgó Szövetség 2021-22. TAO programjához benyújtandó pályázatához.

22/2021.(II.1.) számú határozata

Döntés a Péti Munkás Testedzők Egyesületének a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021-22. TAO programjához benyújtandó pályázata támogatásáról, valamint nyilatkozat a Péti Munkás Testedzők Egyesülete részére az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításával kapcsolatos önrész biztosításáról.

 

2021. január 28-án:

21/2021.(I.28.) számú határozata

Három havi, 15.000,-Ft//hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

 

2021. január 27-én:

20/2021.(I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Közalkalmazotti kinevezés az önkormányzat által működtetett iskolai konyhák és ebédlők konyhai dolgozó, takarítói feladatok 2021. március 1. napjától történő ellátására, 9112 FEOR számú konyhai kisegítő, takarító munkakörbe, teljes munkaidőben történő foglalkoztatással.

19/2021.(I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Colas Út Zrt-t (1113 Budapest, Bocskai út 73.) megbízása a A Pétfürdő, 2357/2 hrsz-ú út- és járdaépítési (Sporttelepi út) munkáinak kivitelezésével.

 

2021. január 21-én:

18/2021.(I.21.) számú határozat

A 2021. évi önkormányzati költségvetés előkészítéseként az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók 2021. évi jutalmazási és cafetéria keretének megállapítása.

17/2021.(I.21.) számú határozat

A 2021. évi önkormányzati költségvetés előkészítéseként az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók 2021. évi illetményének, illetve bérének tervezéséhez

1.) a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban

- az alkalmazandó köztisztviselői illetményalap, és az értettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése mértékének megállapítása,

- a képzettségi pótlék és az ügykezelői illetménye fedezetének biztosítása;

2.) az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak fenntartó által garantált illetményemelésének önkormányzati bérkiegészítéskénti, végzettség, illetve magasabb vezetői beosztás szerint differenciált mértékű, az életpályamodellt, ágazati pótlékrendszert és a 2013-évtől biztosított központi illetményemeléseket is figyelembe vevő megállapítása;

3.) a kulturális ágazat munkavállalói részére az intézmény 2021. január 1-én érvényes alapbértömegének 4%-os emeléséhez szükséges fedezet biztosítása.

16/2021.(I.21.) számú határozat

Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadása.

15/2021.(I.21.) számú határozat

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága hatáskörébe utalt civil szervezetek 2020. évi támogatásáról szóló beszámoló – a képviselők előzetes véleménye kikérésével történő – elfogadása.

 

2021. január 20-án:

14/2021.(I.20.) számú határozat

Három havi, 15.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

 

2021. január 19-én:

13/2021.(I.19.) számú határozat

2021. év nyári és téli időszakában a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban elrendelt igazgatási szünet kezdő és befejező időpontjának megállapítása.

 

2021. január 18-án:

12/2021.(I.18.) számú határozat

A Képviselő-testület 2021. évi tavaszi-nyári munkatervének megállapítása.

- a 12/2021.(I.18.) számú határozat melléklete

 

2021. január 15-én:

11/2021.(I.15.) számú határozat

Három havi, 15.000,-Ft//hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

10/2021.(I.15.) számú határozat

20.000, - Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

9/2021.(I.15.) számú határozat

25.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra, elszámolási kötelezettséggel.

 

2021. január 14-én:

8/2021.(I.14.) számú határozat

A Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda (Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 17.) 2021. évi nyitvatartási idejének meghatározása.

7/2021.(I.14.) számú határozat

A Bölcsőde (Pétfürdő, Iskola u. 10.) 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének megállapítása.

6/2021.(I.14.) számú határozat

Egyetértés megadása a Hotváth István Általános Iskola kötelező felvételi körzethatárának Pétfürdő település közigazgatási területére vonatkozó megállapításához.

 

2021. január 12-én:

5/2021.(I.12.) számú határozat

25.000, - Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

4/2021.(I.12.) számú határozat

25.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra, elszámolási kötelezettséggel.

3/2021.(I.12.) számú határozat

Három havi, 15.000,-Ft//hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

2/2021.(I.12.) számú határozat

25.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra, elszámolási kötelezettséggel.

 

2021. január 7-én:

1/2021.(I.7.) számú határozat

Rendszeres települési ápolási támogatásra való jogosultság és a támogatás folyósításának megszüntetése.

 

 

2020. november 4. és 2020. december 31. között:

315/2020.(XII.29.) számú határozat

10.000,- Ft/hó összegű települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása 1 évre, elszámolási kötelezettséggel.

314/2020.(XII.23.) számú határozat

Három havi, 15.000,-Ft//hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

313/2020.(XII.21.) számú határozat

25.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra, elszámolási kötelezettséggel.

312/2020.(XII.21.) számú határozat

A 2019. január 1-től betöltetlen pétfürdői házi gyermekorvosi körzetben történő feladatellátás érdekében megkötött megbízási szerződés módosítása.

311/2020.(XII.16.) számú határozat

Döntés a Napsugár Alapítvány részére a 107/2020.(IV.27.) számú polgármesteri határozattal a civil szervezetek pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatási összeg felhasználásának az egyesület kérelmére történő módosításáról.

310/2020.(XII.16.) számú határozat

Döntés a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület íjászcélok vásárlásának támogatására benyújtott újabb kérelmének elutasításáról.

309/2020.(XII.16.) számú határozat

Döntés a Péti Munkás Testedzők Egyesülete részére a 79/2020.(IV.17.) számú polgármesteri határozattal a civil szervezetek pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatási összeg felhasználásának az egyesület kérelmére történő módosításáról.

308/2020.(XII.15.) számú határozat

20.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatást megállapítása.

307/2020.(XII.15.) számú határozat

A 2020. december 1. napjától 2021. január 31. napjáig terjedő időszakra 2 x 10.000,-Ft (összesen 20.000,-Ft) összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása élelmiszer vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

306/2020.(XII.15.) számú határozat

20.000, - Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása élelmiszer vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

305/2020.(XII.15.) számú határozat

20.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatást megállapítása.

304/2020.(XII.15.) számú határozat

A költségvetési szervek 2021. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása.

303/2020.(XII.15.) számú határozat

Az Önkormányzat 2021-2024 évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása.

302/2020.(XII.11.) számú határozat

7.603,- Ft/hó összegű települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása 1 évre, elszámolási kötelezettséggel.

301/2020.(XII.10.) számú határozat

Közalkalmazott kinevezése az Önkormányzat által működtetett iskolai konyhák és ebédlők konyhai dolgozó, takarítói feladatok teljes munkaidőben történő ellátására.

300/2020.(XII.9.) számú határozat

25.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra,  elszámolási kötelezettséggel.

299/2020.(XII.9.) számú határozat

10.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása élelmiszer vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

298/2020.(XII.9.) számú határozat

10.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása élelmiszer vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

297/2020.(XII.9.) számú határozat

A település környezeti állapotáról készült 2020. évi beszámoló elfogadása.

296/2020.(XII.9.) számú határozat

Lakóépület felújításához 1.800.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása.

295/2020.(XII.8.) számú határozat

Döntés a 2020. évi költségvetés céltartalékának civil szervezetek pályázati önrésze terhére.752 322.- Ft biztosításáról a Péti Munkás Testedzők Egyesületnek a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO programjához benyújtott 2020-2021 évi sportfejlesztési programjára benyújtott kérelme önrészéhez.

294/2020.(XII.8.) számú határozat

Döntés a Péti Munkás Testedzők Egyesület részére a civil szervezetek pénzügyi támogatási tartalék keretéből 556.640.- Ft összegű támogatás nyújtásáról  4 teljes garnitúra tekebábu és eredményjelző monitor/kijelző beszerzésére, valamint a támogatási szerződés megkötéséről.

293/2020.(XII.7.) számú határozat

Döntés előitányzat átcsoportosításokról az MFP útépítés nyertes pályázatán kapott támogatás felhasználása érdekében. érdekében.

292/2020.(XII.7.) számú határozat

Döntés előitányzat átcsoportosításokról az MFP Óvoda nyertes pályázatán kapott támogatás felhasználása érdekében. érdekében.

291/2020.(XII.7.) számú határozat

Döntés a sportlétesítmények működtetése dologi kiadásainak 500 ezer forinttal történő megemeléséről.

290/2020.(XII.7.) számú határozat

Döntés a közvilágítás feladat dologi kiadásainak 2.500 ezer forinttal történő megemeléséről.

289/2020.(XII.7.) számú határozat

2021. január 1-től  2021. december 31-ig szóló megállapodás megkötése a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével a Támogató Szolgálai feladatok közül a fogyatékkal élő pétfürdői lakosok szállítására, havonta bruttó 383.960.- Ft működési célú pénzeszköz átadás vállalása mellett.

288/2020.(XII.4.) számú határozat

25.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra,  elszámolási kötelezettséggel.

287/2020.(XII.4.) számú határozat

25.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása élelmiszer, gyógyszer, tisztító- és tisztálkodószerek vásárlására, elszámolási kötelezettséggel, a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére történő kifizetéssel.

286/2020.(XI.30.) számú határozat

8.140,- Ft/hó összegű települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása 1 évre, elszámolási kötelezettséggel.

285/2020.(XI.26.) számú határozat

25.000,-Ft forint összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra, elszámolási kötelezettséggel.

284/2020.(XI.26.) számú határozat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása.

283/2020.(XI.25.) számú határozat

A Péti Nyugdíjas Klub Egyesület részére a veszélyhelyzet ideje alatt képviselő-testületi határkörben meghozott 85/2020.(IV.17.) számú polgármesteri határozattal megítélt támogatási összeg felhasználási céljainak az egyesület kérelmére történő módosítása.

282/2020.(XI.25.) számú határozat

A Pétfürdő, Liszt F. u. 31. IV/13. szám alatti összkomfortos önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének 2023. december 31-ig történő meghosszabbítása.

281/2020.(XI.23.) számú határozat

Lakóépület felújításához 1.800.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása.

280/2020.(XI.23.) számú határozat

A Nyárfa köz közvilágítása tervezésére 350.000.- Ft-ot biztosítása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére, valamint a tervezési szerződést megkötése.

279/2020.(XI.23.) számú határozat

A Sporttelep épületeinek villamoshálózata felújításának tervezésére 762.000.- Ft-ot biztosítása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére, valamint a tervezési szerződéskötése.

278/2020.(XI.23.) számú határozat

Lakóépület felújításához 1.786.852,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása.

277/2020.(XI.20.) számú határozat

Az önkormányzat által fenntartott valamint működtetett, a személyes gondoskodás keretében étkeztetést nyújtó intézményekben 2021. január 1-től alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormák és a szolgáltatónak fizetendő térítés összegének meghatározása.

276/2020.(XI.19.) számú határozat

25.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra, elszámolási kötelezettséggel.

275/2020.(XI.19.) számú határozat

20.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

274/2020.(XI.19.) számú határozat

20.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

273/2020.(XI.19.) számú határozat

Rendszeres települési támogatás formájaként nyújtott ápolási támogatás folyósításának megszüntetése az ügyfél kérelmére.

272/2020.(XI.19.) számú határozat

1 db képviselői laptop beszerzésének elrendelése Molnár Gyula László képviselő részére, az általa használt, a szerviz véleménye szerint gazdaságosan nem javítható, laptop pótlására.

271/2020.(XI.18.) számú határozat

Döntés a Polgármesteri Hivatal épületére telepítendő fotovoltaikus villamosenergia termelő rendszer (HMKE) tervezése pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében elrendelt előirányzat átcsoportosításról.

270/2020.(XI.18.) számú határozat

Döntés a 2020. december 1. napján állományban álló, közterületi segédmunkát végző önkormányzati munkavállalók részére, béren kívüli juttatásként 15.000.-Ft értékű ajándékutalványt juttatásáról.

269/2020.(XI.18.) számú határozat

Döntés 2021. január 1-től 10 fő, napi 6 óra részmunkaidős foglalkoztatású, közterületi segédmunkát végző önkormányzati munkavállaló foglalkoztatásáról és a személyi juttatások és járulékok fedezetének 2021.évi tervezésérő

268/2020.(XI.17.) számú határozat

A köztemető parkgondozásáról 2021. évre szóló szolgáltatási szerződést megkötése a Pétkomm Kft-vel.

267/2020.(XI.13.) számú határozat

Lakóépület felújításához 1.200.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása.

266/2020.(XI.11.) számú határozat

25.000,-Ft összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása tüzelővásárlásra, elszámolási kötelezettséggel.

265/2020.(XI.11.) számú határozat

Három havi, 20.000,-Ft/hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

264/2020.(XI.11.) számú határozat

Három havi, 15.000,-Ft//hó összegű rendkívüli települési támogatás megállapítása.

263/2020.(XI.10.) számú határozat

Döntés az Ifjúság útjai játszótéren „homokozó”, a Templom téri játszótéren „rúgós játék”, a Liszt F. u. 21. mögötti Bébi játszótéren „homokozó” játszóeszköz bontásáról.

262/2020.(XI.10.) számú határozat

A Várpalota-Pétfürdői Református Egyházközség támogatásáról szóló 74/2020.(IV.17.) számú határozatomat visszavonásáról és részére a tartalékkeret terhére konvektor vásárlás és beszerelés költségeihez 201.000,-Ft támogatás nyújtásáról.

 

 

Csatolmány(ok):