Hírek

Elérhetőségek

Nyilatkozat lakossági barnakőszén felméréshez

Tisztelt Lakosság!

A kialakult gazdasági helyzetre tekintettel a Kormány az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

-a bejelentő barnakőszén-tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezzen

- egy háztartással (*) összefüggésben egy személy élhet az igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

- egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Kérjük, hogy az igénybejelentő lapot, olvashatóan, kék tollal kitöltve a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal bejáratánál található postaládába bedobva adják le 2022. 09. 28. délután 16 óráig.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

 

(*) = A háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

 

Nyilatkozat a cikk csatolmányai között!

Csatolmány(ok):