Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény - HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM – ingatlan lakás rendeltetési egységeinek számáról

Tisztelt Lakosság!

 

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 9-én módosult.

 

A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan rendeltetési egységek számáról - 8 napon belül - kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

 

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei:

1.  A kérelemben foglalt ingatlan sem társasháznak, sem lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan

2. az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 - önálló, országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

 

A rendeltetési egységekre vonatkozó meghatározás az OTÉK 105. § (1) bekezdése alapján:

a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

  1. a főzést, mosogatást és az étkezést,
  2. a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer­tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).”

 

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére, bűntetőjogi, kártérítési felelőssége vállalásával.

Ezért a hatósági bizonyítványt annak kell kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. (akinek a nevére a földgáz számla szól!)

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, a jegyző építmény jogszerű használatát az eljárás során vélelmezi.

Lakossági fogyasztó: „az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

 

Felhívom a figyelmet a jogszabály alapján, hogy ha:

  1. az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi,
  2. ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 

A jegyző és a felügyeleti hatóságként eljáró építésügyi hatóság is jogosult helyszíni szemle keretében ellenőrizni a lakás rendeltetési egységek számát.

 

A hatósági bizonyítványhoz külön kérelem-nyomtatvány a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal recepcióján igényelhető, illetve letölthető jelen hirdetmény csatolmányaként.

 

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/B. §-a alapján  a tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők számára biztosított kedvezmény a lakossági fogyasztó az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén vehető igénybe.

 

Pétfürdő, 2022. 09. 12.

                                                                      

                                                                                          

                                                                                           Szabóné Czifra Melinda

  jegyző

Csatolmány(ok):
Kérelem.pdf85.92 KB