Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Tisztelt Vállalkozók!

 

A helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a 2023. év január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettséget euró vagy amerikai dollár devizanemben történő átutalással is teljesíthetik a Magyar Államkincstár által az önkormányzat részére e célból történő adófizetésre nyitott számlára.

 

Pétfürdő Önkormányzata részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Számla száma: 10048005-00005349-02120011

Számla IBAN száma: HU67 1004 8005 0000 5349 0212 0011

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Magyar Államkincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

 

SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Magyar Államkincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

 

A Magyar Államkincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Magyar Államkincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Magyar Államkincstár számláján jóváírt forintösszeget haladéktalanul átutalja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Tájékoztatom, hogy az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Magyar Államkincstár által átutalt összeget tünteti fel befizetésként. Az adó megfizetésének napja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számláján való jóváírás napja, ezért a devizában történő utalást célszerű néhány nappal az esedékességet megelőzően indítani.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

 

Pétfürdő, 2023. január 11.

 

                                                                                  Szabóné Czifra Melinda

                                                                                                 jegyző