Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Tisztelt Vállalkozók!

 

A helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a 2023. év január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettséget euró vagy amerikai dollár devizanemben történő átutalással is teljesíthetik a Magyar Államkincstár által az önkormányzat részére e célból történő adófizetésre nyitott számlára.

 

Pétfürdő Önkormányzata részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Számla száma: 10048005-00005349-02120011

Számla IBAN száma: HU67 1004 8005 0000 5349 0212 0011

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Magyar Államkincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

 

SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Magyar Államkincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

 

A Magyar Államkincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Magyar Államkincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben[1] foglaltak szerint a Magyar Államkincstár számláján jóváírt forintösszeget haladéktalanul átutalja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára. A „beérkezéskor érvényes árfolyam” meghatározása az MNB által alkalmazott vonatkozó szabályozás (Általános Üzleti Feltételek 2. számú melléklete és a Hirdetmény[2]) alapján történik. Az MNB Általános Üzleti Feltételei szerint a „beérkezéskor érvényes árfolyam” nem feltétlenül azonos a beérkezés napján az MNB által jegyzett árfolyammal. Az MNB 12:00 óra előtti beérkezés esetén a beérkezés napját megelőző (T-1) napi hivatalos árfolyamot, 12:00 óra utáni beérkezés esetén pedig a beérkezés (T) napi árfolyamot alkalmazza, továbbá az adott nemzetközi piaci helyzetnek megfelelően kialakított egyedi árfolyammal történő elszámolást végez 1 millió USD összeg feletti USD devizanemben teljesített, valamint 10 millió USD összeg feletti EUR devizanemben teljesített fizetési megbízások esetén.

 

Tájékoztatom, hogy az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Magyar Államkincstár által átutalt összeget tünteti fel befizetésként. Az adó megfizetésének napja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számláján való jóváírás napja, ezért a devizában történő utalást célszerű néhány nappal az esedékességet megelőzően indítani.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

 

Pétfürdő, 2023. április 24.

 

                                                                                  Szabóné Czifra Melinda

                                                                                                  jegyző

 

 

[1] Üzleti Feltételek a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozóan

[2] Hirdetmény a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb költségekről, valamint ezek és a kamatok elszámolási rendjéről, továbbá a deviza-árfolyamrésről

https://www.mnb.hu/penzforgalom/az-mnb-mint-bank-bankszamla-vezetesi-szolgaltatasok/altalanos-uzleti-feltetelek/jelenleg-hatalyos-uzleti-feltetelek-es-mellekletei