Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás adófizetés esedékességéről

Tisztelt Adózók!

 

A helyi adók (építményadó, magánszemély kommunális adója és iparűzési adó) 2023. II. félévre esedékes összegének fizetési határideje: 2023. szeptember 15.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy az év elején a II. félévre megküldött készpénz-átutalási megbízással teljesítheti. A II. félévre további értesítés nem kerül postázásra!

Banki utalás esetén kérjük a megjegyzésben az adózó mutató számát vagy adóazonosító jelét feltüntetni szíveskedjék! Számlaszámaink az alábbiak:

Pétfürdő Önkormányzat Építményadó számla                            12081000-00112493-02000006

Pétfürdő Önkormányzat Magánszemély komm.adó számla       12081000-00112493-02100003

Pétfürdő Önkormányzat Iparűzési adó számla                            12081000-00112493-02300007

Az ügyfélkapuval rendelkező adózó fizetendő adóját elektronikusan is lekérdezheti és bankkártyával kiegyenlítheti az E-önkormányzat portál https://ohp-20.asp.lgov.hu weboldalon az E-fizetés menüpont alatt.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

 

Helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatás a 06/88/588-910 telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Pétfürdő, Berhidai út 6/C. szám alatti hivatali helyiségben kérhető.

 

Ügyfélfogadás:           Hétfő:     9,30 - 11,30 óra  és  12,30 – 16,15 óra

                                   Szerda:   8,00 - 11,30 óra  és  12,30 – 16,15 óra

                                   Péntek:   8,00 - 12,00 óra

 

 

 

                                                                                     Pétfürdői Polgármesteri Hivatal