Hírek

Elérhetőségek

A Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi nyitvatartási ideje

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. január 18-ai ülésén meghozott 6/2024.(I.18.) számú határozatával a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda (Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 17.) 2024. évi nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozta meg:

Az Óvoda 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak szerint tart nyitva:

január 2. és augusztus 11. között5.30 órától 16.30 óráig;

augusztus 12. és augusztus 25. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva;

augusztus 26. és december 22. között: 5.30 órától 16.30 óráig

december 23. és 2025. január 05. között: zárva.

 

Felhívta az intézményvezetőt, hogy mind a nyári, mind a téli zárvatartás miatt valamennyi napközbeni ellátást igénybe vevő gyermek szülőjét nyilatkoztassa a gyermekfelügyelet iránti igényéről. 

Amennyiben az ellátást igénylők között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 41. § (1) (2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek szerepel, azaz akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok (a gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli, a gyermek szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni,  az óvoda zárva tartása alatti alternatív napközbeni ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás keretében gondoskodni kell.