Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testület 2024. február-szeptember hónapokra szóló munkaterve

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. február-szeptember hónapokra szóló munkaterve

 

2024. február 8.

1.) 2024 évi költségvetés 1. tárgyalása (munkaanyag) 

Előterjesztő: polgármester

Előkészítők: jegyző; pénzügyi csoportvezető

2.) Polgármestert megillető szabadság ütemezése

Előterjesztő: polgármester

 

2024. február 22.

1.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

Előterjesztő: polgármester

Előkészítők: jegyző, pénzügyi csoport

2.) Rendelet Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2024 évi költségvetéséről

Előterjesztő: polgármester

Előkészítők: jegyző; pénzügyi csoportvezető

3.) Beszámoló a 2023. évi szociális ellátásokról

Előterjesztők: polgármester; Humán Bizottság elnöke; jegyző

Előkészítő: hatósági csoportvezető

4.) Az óvodai beiratkozások rendje

Előterjesztő: jegyző

Előkészítő: óvodavezető

 

2024. március 7.

Közmeghallgatás

  • 2024 évi költségvetés

 

2024. március 28.

1.) Rendelet Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023 évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: polgármester

Előkészítők: pénzügyi csoportvezető

2.) Alapítványok támogatási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: polgármester

3.) Beszámoló a Gondozási Központ 2023. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: intézményvezető

4.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: polgármester

Előkészítők: Gondozási Központ vezető; hatósági csoportvezető

5.) Közbeszerzési terv

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: jegyző

 

2024. április 25.

1.) Pétkomm Kft. beszámolója a 2023. évi működéséről és gazdálkodásáról

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: Pétkomm Kft. ügyvezető 

2.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása

Előterjesztő: polgármester

3.) Beszámoló a 2024. I. negyedévi szociális ellátásokról

Előterjesztő: polgármester, Humán Bizottság, jegyző

Előkészítő: hatósági csoportvezető

4.) Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2023 évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: tűzoltóparancsnok

5.) PÉTFÜRDŐ 2023. ÉV HIVATÁSOS TŰZOLTÓJA kitüntető cím adományozása

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: Humán Bizottság

6.) Tájékoztató a 2024 évi támogatási kérelmek elbírálásáról

Előterjesztő: Humán Bizottság elnöke

 

2024. május 30.

1.) Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendelete és pénzmaradvány jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester

Előkészítők: jegyző; pénzügyi csoportvezető

2.) Beszámoló a 2023. évi adóztatásról, tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

Előterjesztő: jegyző

Előkészítők: adóügyi ügyintézők

3.) 2023. évi ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: jegyző

Előkészítő: belső ellenőr

4.) Beszámoló a település közrendjéről és közbiztonságáról

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítők: Várpalota város Rendőrkapitányság, Pétfürdői Polgárőrség; közterület-felügyelők

5.) Polgárőrség támogatása

Előterjesztő: polgármester

6.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: jegyző

Előkészítők: Gondozási Központ vezető

7.) Nyári napközis tábor

Előterjesztő: polgármester

8.) Közösségi Ház nyári nyitvatartása

Előterjesztő: polgármester

Előkészítők: Közösségi Ház és Könyvtár igazgató 

 

2024. június 27.

1.) Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: polgármester

Előkészítők: jegyző; pénzügyi csoportvezető

2.) Beszámoló a Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: intézményvezető

3.) Beszámoló a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 2023 évi tevékenységéről

Előterjesztő: Szabóné Czifra Melinda jegyző

Előkészítők: jegyző; csoportvezetők

 

2024. augusztus 29.

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: pénzügyi csoportvezető

2.) Beszámoló az I. félévi szociális ellátásokról 

Előterjesztő: polgármester, Humán Bizottság elnöke, jegyző

3.) Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2023 évi működéséről 

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: Közösségi Ház intézményvezető

4.) Pétfürdőért díj adományozása

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: Humán Bizottság

5.) Gondozási Központ vezetői pályázat meghirdetése

Előterjesztő:jegyző

 

2024. szeptember 26.

1./ Önkormányzat 2024 évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoport

2./ Beszámoló a Pétkomm Kft. 2024. évi I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről

     Előterjesztő: polgármester 

     Előkészítő: Pétkomm Kft. ügyvezető

3./ Humán Bizottság beszámolója a hatáskörébe utalt támogatási pénzek felhasználásáról

     Előterjesztő: Humán Bizottság elnöke

4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

     Előterjesztő: jegyző

Előkészítő: Humán Bizottság