Hírek

Elérhetőségek

A Képviselő-testület 2023. évi őszi-téli ülésszakának munkaterve

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. évi őszi-téli ülésszakának munkaterve

(196/2023.(VI.29.) számú képviselő-testületi határozat melléklete)

 

2023. augusztus 31.

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoport

2./Beszámoló az I. félévi szociális ellátásokról

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság elnöke

                           jegyző

3./ Pétfürdő szennyvízelvezető és -tisztító viziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve

     Előterjesztő: polgármester

                          Bakonykarszt Zrt.

4./ Várpalota ivóvízellátó rendszer Gördülő Fejlesztési Terve

     Előterjesztő: polgármester

                          Bakonykarszt Zrt.

5./ Pétfürdőért díj adományozása

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság elnöke

 

2023. szeptember 28.

1./ Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoport

2./ A hangosító berendezések üzembentartásával kapcsolatos helyi zajvédelmi szabályokról szóló 12/1998.(IV.01.) rendelet felülvizsgálata

       Előterjesztő: jegyző

3./ A közterületek és a közhasználat céljára átadott területek használatáról 20/2013.(XII.31.) szóló rendelet felülvizsgálata

       Előterjesztő: jegyző

4./ A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017.(IX.1.) rendelet felülvizsgálata

       Előterjesztő: jegyző

5./ A településkép védelméről szóló 1/2018.(I.30.) rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: jegyző

6./ Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 18/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: jegyző

7./ Beszámoló a Pétkomm Kft. 2023. évi I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: ügyvezető

8./ Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a támogatási pénzek felhasználásáról

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság

9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

     Előterjesztő: jegyző

Előkészítő: Humán Bizottság

10./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának önkormányzati véleményezése

            Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: jegyző

 

2023. október 19.

1./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 6/2017.(V.5.) rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: jegyző

2./ A köztisztviselőknek nyújtható szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 5/2002.(IV.15.) rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: jegyző

3./ A talajterhelési díjról szóló 3/2012.(II.27.) rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: jegyző

4./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2015.(III.27.) rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: jegyző

5./ A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről szóló 1/2017.(I.31.) rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: jegyző

6./ Beszámoló az I-III. negyedéves szociális ellátásokról 

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság

                           jegyző

7./ Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (első olvasat)

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: környezetvédelmi és településüzemeltetési ügyintéző

8./ Bölcsőde téli zárvatartása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: intézményvezető

 

2023. október 26. Közmeghallgatás

1./ Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota

 

2023. november 23.

1./ A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2016.(VI.24.) rendelet felülvizsgálata

       Előterjesztő: jegyző

2./ A helyi adókról szóló 14/2017.(XI.24.) rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: jegyző

3./ A „PÉTFÜRDŐ … ÉV HIVATÁSOS TŰZOLTÓJA” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2018.(X.31.) rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: jegyző

4./ 2024. évi étkeztetési nyersanyagnormák megállapítása

     Előterjesztő: polgármester

5./ 2024. évi ellenőrzési munkaterv

     Előterjesztő: jegyző

6./ Köztemető parkjának gondozására megkötendő szerződés

      Előterjesztő: polgármester

7./ Tájékoztató az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoportvezető

8/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása

     Előterjesztő: jegyző

9./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

       Előterjesztő: polgármester

 

2023. december 14.

1./ Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 3. számú

     módosítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoport

2./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

     Előterjesztő: polgármester

3./ Rendelet az átmeneti gazdálkodásról

     Előterjesztő: polgármester

4./ A Pétfürdő Nagyközség területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 3/2006.(II.27.) rendelet felülvizsgálata

       Előterjesztő: jegyző

5./ A távhőszolgáltatásról szóló 10/2006.(V.15.) rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: jegyző

6./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019.(IV.1) rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: jegyző

7./ Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota

     Előterjesztő: polgármester

8./ Kultúráért díj kitüntetési javaslat

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: Humán Bizottság

 

2024. január 18.

1./ A Képviselő-testület 2024. évi tavaszi-nyári munkaterve

     Előterjesztő: polgármester

2./ Beszámoló a civil szervezetek 2023. évi támogatásáról

     Előterjesztő: Humán Bizottság

3./ Bölcsőde – nyári nyitvatartásának megállapítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: intézményvezető

4./ Óvoda 2024. évi nyitvatartásának megállapítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: intézményvezető

 

5./ Felvételi körzetek megállapítása

     Előterjesztő: polgármester

6./ Javaslat Pétfürdő település köztisztviselőinek, közalkalmazottjainak,

     munkavállalóinak 2024. évi illetményére

     Előterjesztő: jegyző

5./ Rendezvénynaptár 2024.

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

6./ Pétkomm Kft. 2024. évi elszámolási díjtételei

     Előterjesztő: polgármester

7./ Igazgatási szünet elrendelése

     Előterjesztő: jegyző