Hírek

Elérhetőségek

A Képviselő-testület 2022. évi őszi-téli ülésszakának munkaterve

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. évi őszi-téli ülésszakának munkaterve

 

2022. szeptember 1.

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoport

2./Beszámoló az I. félévi szociális ellátásokról

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság elnöke

                           jegyző

3./ Pétfürdő szennyvízelvezető és -tisztító viziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve

     Előterjesztő: polgármester

                          Bakonykarszt Zrt.

4./ Várpalota ivóvízellátó rendszer Gördülő Fejlesztési Terve

     Előterjesztő: polgármester

                          Bakonykarszt Zrt.

5./ Pétfürdőért díj adományozása

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság elnöke

 

2022. szeptember 29.

1./ Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoport

2./ Beszámoló a Pétkomm Kft. 2022. évi I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: ügyvezető

3./ Téli hóeltakarítás

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: ügyvezető

4./ Rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: jegyző

5./ Közlekedési koncepció

     Előterjesztő: jegyző

     Előkészítő: Településfejlesztési Bizottság

6./ Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a támogatási pénzek felhasználásáról

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság

7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

     Előterjesztő: jegyző

Előkészítő: Humán Bizottság

8./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának önkormányzati 

     véleményezése

     Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: jegyző

 

2022. október 27.

1./ Beszámoló az I-III. negyedéves szociális ellátásokról 

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság

                           jegyző

2./ Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (első olvasat)

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: környezetvédelmi és településüzemeltetési ügyintéző

3./ Bölcsőde téli zárvatartása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: intézményvezető

 

2022. november 24.

1./ 2023. évi étkeztetési nyersanyagnormák megállapítása

     Előterjesztő: polgármester

2./ 2023. évi ellenőrzési munkaterv

     Előterjesztő: jegyző

3./ Köztemető parkjának gondozására megkötendő szerződés

      Előterjesztő: polgármester

4./ Tájékoztató az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoportvezető

5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása

     Előterjesztő: jegyző

 

2022. december 15.

1./ Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 3. számú

     módosítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoport

2./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

     Előterjesztő: polgármester

3./ Rendelet az átmeneti gazdálkodásról

     Előterjesztő: polgármester

4./ Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota

     Előterjesztő: polgármester

5./ Kultúráért díj kitüntetési javaslat

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: Humán Bizottság

 

2023. január 19.

1./ A Képviselő-testület 2023. évi tavaszi-nyári munkaterve

     Előterjesztő: polgármester

2./ Beszámoló a civil szervezetek 2022. évi támogatásáról

     Előterjesztő: Humán Bizottság

3./ Bölcsőde – nyári nyitvatartásának megállapítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: intézményvezető

4./ Óvoda 2023. évi nyitvatartásának megállapítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: intézményvezető

5./ Felvételi körzetek megállapítása

     Előterjesztő: polgármester

6./ Javaslat Pétfürdő település köztisztviselőinek, közalkalmazottjainak,

     munkavállalóinak 2023. évi illetményére

     Előterjesztő: jegyző

5./ Rendezvénynaptár 2023.

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: Közösségi Ház és Könyvtár igazgató