Hírek

Elérhetőségek

A Képviselő-testület 2021. évi öszi-téli ülésszakának munkaterve

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. évi őszi-téli ülésszakának munkaterve

(megállapította a 273/2021.(VI.24.) számú  képviselő-testületi határozat)

 

2021. szeptember 2.

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoport

2./Beszámoló az I. félévi szociális ellátásokról

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság elnöke

                           jegyző

3./ Pétfürdőért díj adományozása

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság elnöke

 

2021. szeptember 30.

1./ Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoport

2./ Beszámoló a Pétkomm Kft. 2021. évi I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: ügyvezető

3./ Beszámolója a civil szervezetek támogatásáról, a támogatási pénzek felhasználásáról

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság elnöke

4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

     Előterjesztő: jegyző

Előkészítő: Humán Bizottság

 

2021. október 28.

1./ Beszámoló az I-III. negyedéves szociális ellátásokról 

     Előterjesztő: polgármester

                          Humán Bizottság elnöke

                           jegyző

2./ Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (első olvasat)

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: környezetvédelmi és településüzemeltetési ügyintéző

3./ Bölcsőde téli zárvatartása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: intézményvezető

 

2021. november 25.

1./ 2022. évi étkeztetési nyersanyagnormák megállapítása

     Előterjesztő: polgármester

2./ 2022. évi ellenőrzési munkaterv

     Előterjesztő: jegyző

3./ Köztemető parkjának gondozására megkötendő szerződés

      Előterjesztő: polgármester

4./ Tájékoztató az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoportvezető

5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása

     Előterjesztő: jegyző

 

2021. december 16.

1./ Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: pénzügyi csoport

2./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

     Előterjesztő: polgármester

3./ Rendelet az átmeneti gazdálkodásról

     Előterjesztő: polgármester

4./ Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota

     Előterjesztő: polgármester

5./ Kultúráért díj kitüntetési javaslat

     Előterjesztő: Humán Bizottság

 

 

2022. január 20.

1./ Képviselő-testület 2022. évi tavaszi-nyári munkaterve

     Előterjesztő: polgármester

2./ Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról

     Előterjesztő: Humán Bizottság

3./ Bölcsőde – nyári nyitvatartásának megállapítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: intézményvezető

4./ Óvoda 2022. évi nyitvatartásának megállapítása

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: intézményvezető

5./ Rendezvénynaptár 2022.

     Előterjesztő: polgármester

     Előkészítő: Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

6./ Felvételi körzetek megállapítása

     Előterjesztő: polgármester