Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény a településkép védelméről szóló 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hirdetmény

a településkép védelméről szóló 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A településkép védelemmel kapcsolatos helyi szabályozásra a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Továbbiakban: Tktv.) ad felhatalmazást az önkormányzat részére, a szabályozás tartalmi formai előírásait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.

 

A Tktv. 2021. július 1-i hatállyal, a Korm.rendelet 2021. szeptember 3-i hatállyal módosult.

 

Az önkormányzati rendelet módosítása a Tktv és a Korm. rend. módosítása miatt vált szükségessé.

A főépítész úrral elkészítettük az önkormányzati rendelet módosításának tervezetét, melyről az előterjesztés az alábbi linken érhető el:

 

https://petfurdo.asp.lgov.hu/sites/petfurdo/files/imce/2021-10/125_2021_eloterjesztes.pdf

 

A Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése szerint a településképi rendelet vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve, ha a módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség. E rendelkezés alapján a véleményezési eljárás kötelező, a rendelet-tervezetet a Lechner Tudásközpont, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint jelen hirdetménnyel közzéteszem.

 

A partnerségi egyeztetés helyi szabályáról szóló rendelet 3.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti lakosági fórum megtartására a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja értelmében elektronikus úton is van lehetőség.

Erre figyelemmel a lakosok 2021. november 12-én 12.00 óráig adhatnak javalatot vagy tehetnek észrevételt elektronikus úton az onkormanyzat@petfurdo.hu;  vagy a jegyzo@petfurdo.hu; email címeken.

 

Pétfürdő, 2021. október 25.

 

                                                                                                          Horváth Éva

                                                                                                           polgármester