Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény a Huntsman ZRt, már meglévő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyes tevékenysége jelentős változása miatti katasztrófavédelmi eljáráshoz készült biztonsági jelentés, lakossági tájékoztató és a közmeghallgatás közzétételéről

HIRDETMÉNY

A Huntsman Corporation Hungary Vegyipari Termelő-Fejlesztő ZRt, Pétfürdő, Gyártelep, hrsz. 2387/7. számú telephelyén a már meglévő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyes tevékenysége jelentős változása, (termelés mennyiségi bővítése érdekében új termelő egység megvalósítása a ZR 70, ZF 20 és Z 130 termék előállítása, három különböző technológiai eljárás alapján) veszélyes anyagok tárolására épült új raktár katasztrófavédelmi engedélyezése, valamint a súlyos baleseti veszélyeztetés felülvizsgálatához szükséges biztonsági jelentés, lakossági tájékoztató és közmeghallgatás közzétételéről

 

A kataszrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.tv.) 33.§ (1) bekezdésében, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 21.§ (1) bekezdésében, valamint az R. 10. melléklet 6. pontjában foglaltak alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

 

1.) A Huntsman Corporation Hungary Vegyipari Termelő-Fejlesztő ZRt. a R. alapján felső küszöbértékűnek minősül, ezért Biztonsági jelentés elkészítésére kötelezett.

A Huntsman ZRt. Magyarország egyik legjelentősebb finomkémiai termékeket előállító vállalata. A folyamatosan változó piaci igényeknek, valamint a környezetvédelmi és az energiahatékonysági követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében a Vállalat fejelesztési részlegét bevonva folyamatosan végzi új technológiák kidolgozását és a meglévő technológiák korszerűsítését. A Huntsman ZRt. – az 1997-es akvizíció  előtt Nitroil néven működő vegyipari vállalat – fő termékei amin típusú vegyi anyagok, finomvegyszerek, poliuretán katalizátorok és cikloalifás oldósterek, melyek más vegyipari cégek számára alapanyagként szolgálnak. Lakossági forgalomba a Társaság termékei nem kerülnek. A legnagyobb mennyiségben gyártott termék az alifás amin típusú dimetil-amino-propil-amin (DMAPA), amely vegyületet széles körben használja pl.: a kozmetikai ipar. 1997. óta a korábban termelt és értékesített aminok mellett új termékcsaládok gyártását honosították meg a Társaságnál. A JEFFCAT® termékcsaládba tartozó termékeket elsősorban a poliuretán rendszerekhez katalizátorként használják. A JEFFAMINE® termékek    epoxi rendszerek térhálósítói (többek között a szélerőművek lapátjainak előállításánál, de a modern személyszállító repülőgépek kompozit anyagainak előállításánál is megtalálhatók). A JEFFADD® család különböző felhasználásokban adalék anyagul szolgál, míg a SURFONAMINE® család termékeit elsősorban fémmegmunkálási segédanyagokként használják. A termékpaletta növekedése szükségessé tette mind a desztillációs (terméktisztítás), mind a reaktor rendszerek fejlesztését is, melynek utolsó állomása újabb szakaszos desztilláló rendszer kiépítésének megkezdése volt 2014-ben, illetve akkor indult a szakaszos hidrogénező technológia – loop reaktor rendszer – megvalósítása. A technológia 2016. évi befejezésével lehetőség nyílt mind a meglévő termékek, mind jövőbeni új termékek piaci igényekhez igazodó, rugalmas előállítására, az elérhető legmagasabb műszaki színvonal alkalmazásával.

A ZRt. tevékenységét egy új, a jelenlegi kapacitást 25-30 %-kal megnövelő termelő egységgel kívánja bővíteni, mely egy új poliuretán katalizátor és speciális amin gyártó üzem és kiszolgáló egyégeinek megépítését jelenti. Az egység multifunkciós, ZR 70, ZF 20 és Z 130 termékek előállítására szolgál. három különböző, de jelenleg is alkalmazott technológiai eljárás alapján. A termékeket ugyanabban a létesítményben, egymást követő termékkampányok során gyártják. Az új -a tűzvédelmi előírásoknak is megfelelő- raktár megépült 2022. év végére.

 

2.) A Kat. tv. 33.§ (1) bekezdése értelmében a veszélyes anyaggal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes polgármesternek az üzemeltetővel és az iparbiztonsági hatósággal együttműködve külön jogzabályban meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a lakosság véleményt nyílváníthasson az új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építésére, vagy a már működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatására vonatkozó engedély kiadása előtt.

A biztonsági elemzés nyilvános változata és a lakossági tájékoztató megtekinthető a www.petfurdo.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal 3-as (jegyzői) irodájában.

 

3.) Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a biztosági jelentéssel kapcsolatosan a település jegyzőjénél írásbeli észrevételeket lehet tenni, 2023. március 30-án 16.00 óráig (jegzo@petfurdo.hu).

 

4.) A biztonsági elemzés közzétételének lázárását követően

2023. április 13-án 17.00 órakor a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

első emeleti tárgyaló helyiségében közmeghallgatást tartok.

 

5.) A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hatóság) előtt folyamatban lévő engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap, melynek lejárta: 2023. május 1. Az eljárás lehetséges lezárásának típusai: A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság, a benyújtott dokumentáció, az esetleges hiánypótlások során tett kiegészítések, és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy féltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a kérelmet elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

 

6.) A hatóság elérhetőségei: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31. Pf: 403.

Telefon: +36(88)620-800, Fax: +36(88)620-809,

e-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu, Hivatali Kapu azonosítója: 708215715

 

Pétfürdő, 2023. március 9.

                                           

                                                                                                                                                   Horváth Éva sk.

                                                                                                                                                       polgármester