Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY A HEXUM Petrotár Kft . biztonsági elemzésének közzétételéről

HIRDETMÉNY

 

A HEXUM Petrotár Kft. mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem Pétfürdői Telephelyére vonatkozó biztonsági elemzésének védendő adatokat nem tartalmazó , a veszélyes tevékenység folytatására és végzésére, valamint a katasztrófavédelmi engedély megadására vonatkozó változatának  lakossági véleményezés céljából történő közzétételéről

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.tv.) 33.§ (1) bekezdésében, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 21.§ (1) bekezdésében, valamint az R. 10. melléklet 6. pontjában foglaltak alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

  1. A HEXUM Petrotár Kőolajterméktároló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2151 Fót, Fehérkő utca 7) mint üzemeltető és mint az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 8105 Pétfürdő, Cseri utca 21. szám alatti telephelyére  soron kívül biztonsági elemzést nyújtott be a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a veszélyes tevékenység folytatására és végzésére, valamint a katasztrófavédelmi engedély megadására vonatkozóan, a társaság cégnevének megváltoztatása miatt. 

A HEXUM Petrotár Kft Pétfürdői Telephelyének feladata szabványos motorhajtó anyagok (motorbenzinek, és motoros gázolaj/dízelolaj) tárolása és forgalmazása. A telephelyen kereskedelmi céllal benzin és gázolaj tárolása történik. Az üzemanyag vasúton érkezik, majd tartályokba kerül lefejtésre. A kiszállítás közúton kerül lebonyolításra. A telephelyen gyártási folyamat nem történik.

A telephely kialakítása, a beépített berendezések és az alkalmazott technológia megfelel a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak, kielégítik a partnerek által támasztott igényeket. A telephelyen vasúti töltő-lefejtő, valamint közúti töltő üzemel, amely a saját igényeken túl a HEXUM Tartálypark Zrt Pétfürdői telephely (felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem) igényeit is kiszolgálja.

A különféle üzemanyagok kereskedelmi tárolására 43 db 1000 m3 névleges űrtartalmú, beton védőgyűrűben elhelyezett, földdel takart acéltartály került kialakításra.

 

2.) A Kat. tv. 33. § (1) bekezdése értelmében a veszélyes anyaggal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes polgármesternek az üzemeltetővel és az iparbiztonsági hatósággal együttműködve külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a lakosság véleményt nyilváníthasson az új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építésére, vagy a már működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatására vonatkozó engedély kiadása előtt. Amennyiben a kérelem nem új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építésére vagy már működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változására irányul, a polgármester a biztonsági elemzésről hirdetményt tesz közzé, azonban közmeghallgatás nem válik szükségessé.

A biztonsági elemzés nyilvános változata megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 3-as (jegyzői)  irodájában.

 

3.) Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a biztonsági elemzéssel kapcsolatosan a település jegyzőjénél írásbeli észrevételeket lehet tenni, 2022. augusztus 4-én 16.00 óráig (jegyzo@petfurdo.hu,)

4.) A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hatóság) előtt folyamatban lévő engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap, melynek lejárta: 2022. augusztus 29.. Az eljárás lehetséges lezárásának típusai: A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság, a benyújtott dokumentáció, az esetleges hiánypótlások során tett kiegészítések, és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a kérelmet elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

 

6) A hatóság elérhetőségei: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31. Pf: 403. Telefon: +36(88)620-800, Fax: +36(88)620-809,

e-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu, Hivatali Kapu azonosítója: 708215715

Pétfürdő, 2022. július 14.

 

                                                                                                                        Horváth Éva

                                                                                                                        polgármester

 

Csatolmány(ok):