Hírek

Elérhetőségek

Határozat a Pétfürdői Helyi Választási Bizottság tagjairól és póttagjairól

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete

8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 23-ai-ei ülésén meghozta a

275/2023. (XI.23.) számú képviselő-testületi

h a t á r o z a t – ot:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő helyi választási bizottság tagjait és póttagjait - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján - az alábbiak szerint választja meg:

Tagok:

Dr. Bártfai Bence

Katona Tamás Oszkár

Viniczainé Tanhoffer Krisztina

Póttagok:

Csincsi Péter

Szakály Ferencné

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket megbízatásukról értesítse és eskü- vagy fogadalom tételükről a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: a jogszabályi előírások szerint

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző

 

P é t ü r d ő, 2023. november 23.

 

Horváth Éva sk                                                 Szabóné Czifra Melinda sk

polgármester                                                             jegyző