Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről a tavaszi szünet időszakában

Tájékoztató intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

a tavaszi szünet időszakában

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a 2022/2023-es tanév tavaszi tanítási szünetében, biztosítja a településen lakóhellyel, vagy - amennyiben a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik - bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetését, „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló, 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései alapján.

 

Ennek során a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (18 éves korig) részére déli meleg főétkezést biztosítunk.

 

Az ellátás igénybevétele a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére történhet, az alábbi időtartamokban:

  • tanulói, hallgató jogviszonnyal rendelkező gyermekek, valamint intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek esetében az tavaszi tanítási szünet időszakában: 2023. április 06-tól 2023. április 11. napjáig terjedő időszakban, 2 munkanapon keresztül.

 

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását a szülő, vagy más törvényes képviselő a lakóhely szerinti – vagy ha életvitelszerűen a tartózkodási helyen élnek – a bejelentett tartózkodási hely szerinti települési önkormányzat jegyzőjénél kérelmezheti.

 

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a Vegyész Éttermében (Pétfürdő, Hősök tere) biztosítjuk. Az ebédet helyben kell elfogyasztani, annak elvitelére nincs lehetőség; kivéve, ha a helyben történő fogyasztást a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, vagy egyéb ok akadályozza. Ebben az esetben lehetővé tesszük az ebéd elvitelét.

 

A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelem a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában nyújtható be.

                                

Határidő: 2023. április 04.

 

Az igény benyújtásánál a szülő/törvényes képviselő személyi azonosító igazolványát, lakcímkártyáját, valamint a gyermek lakcímkártyáját be kell mutatni!

 

Ügyfélfogadás: Hétfő: 9.30-11.30 és 12.30-16.00

                        Szerda: 8.00-11-30 és 12.30-16.00

                        Péntek: 8.00-12 óráig

 

További információ a 06 (88) 588-920/110 telefonszámon kérhető.

 

Pétfürdő, 2023. március 30.

 

Szabóné Czifra Melinda

  jegyző megbízásából

 

 

                                                             Terbéné Szabolcsi Györgyi

                                                              hatósági csoportvezető