Hírek

Elérhetőségek

Pályázat munkakör betöltésére

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

beruházási és műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. pontjának megfelelő feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházási, felújítási műszaki feladatok ellátása. Az önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában megfelelő műszaki ellenőri végzettség megléte esetén műszaki ellenőri feladatok ellátása. Önkormányzati tulajdonú épületek beruházási, felújítási, karbantartási feladatainak műszaki meghatározása, végrehajtás szervezése, ellenőrzése. Közreműködés pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában. Közutakkal kapcsolatos útügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.02.) önkormányzati rendelete, valamint a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata, valamint Cafetéria Szabályzata az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Technikum, műszaki végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, építőmérnöki vagy építészmérnöki végzettség,
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Műszaki ellenőri bonyolítói gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • együttműködési készség
 • precíz, pontos munkavégzés
 • szabálytudat, felelősségvállalás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettség és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott fényképes önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről
 • a pályázó nyilatkozata, hogy személyes adataiba a pályáztató betekinthet
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84.-85. §-a szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Czifra Melinda nyújt, a +36 30 957 6454 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PTF/3795/2021., valamint a munkakör megnevezését: beruházási és műszaki ügyintéző.
 • Elektronikus úton Szabóné Czifra Melinda részére a jegyzo@petfurdo.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó személyekkel 2021.09.14. és 09.17. között egyeztetett időpontban személyes meghallgatást tartunk. A meghallgatáson a jegyző és a polgármester vesz részt. A kinevezésről a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. A kinevezés hat hónapos próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hivatalos Facebook oldala - 2021. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag – az elbírálást követően haladéktalanul – megsemmisítésre, törlésre kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petfurdo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.