Hírek

Elérhetőségek

Pályázat munkakör betöltésére

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Csoport

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

 

Ellátandó feladatok:

Számlák, banki kivonatok kontírozása, könyvelése. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tárgyi eszközeinek nyilvántartása. Beruházás statisztikai adatszolgáltatás. Leltározás, selejtezés, KIRA illetményszámfejtő rendszer kezelése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

29/2012.(III.07.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.02.) önkormányzati rendelete, valamint a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata, valamint Cafetéria Szabályzata az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium, pénzügyi és számviteli ügyintéző képesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Emelt szintű szakképesítés, államháztartási mérlegképes könyvelő,

• közigazgatásban pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

• ASP gazdálkodási rendszer

• KIRA illetményszámfejtő rendszer ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

• együttműködési készség,

• precíz, pontos munkavégzés,

• szabálytudat, felelősségvállalás,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését tanúsító igazolás

• a pályázó nyilatkozata, hogy személyes adataiba a pályáztató betekinthet

• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

• a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott fényképes önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Czifra Melinda nyújt, a

+36309576454 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

PTF/2518/2021., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

• Elektronikus úton Szabóné Czifra Melinda részére a jegyzo@petfurdo.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó személyekkel 2021.04.19. és 04.22. között egyeztetett időpontban személyes meghallgatást tartunk. A meghallgatáson a jegyző és a pénzügyi csoportvezető vesz részt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 26.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.petfurdo.hu - 2021. március 29.

• Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hivatalos Facebook oldala - 2021. március 29.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 29.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a

közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.