Hírek

Elérhetőségek

Hirdetményi kézbesítés közzététele Pavlovics József adó ügyében

Szám: PTF/ 1142-2 / 2023.                               Tárgy: Pavlovics József  

Ügyintéző:  Keresztesné Ámán Éva                              magánszemély kommunális

Telefon: 06 (88) 588-910                                               adója

 

H I R D E T M É N Y

 

Pétfürdő Nagyközség Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság a PTF/1142-1/2023. ügyszámon határozatot hozott Pavlovics József (adóazonosító jele: 8321491480) ügyfél magánszemély kommunális adója ügyében.

A döntés kézbesítése akadályba ütközött, ezért az adózó vagy képviselője a döntéseket az adóhatóságnál átveheti.

 A hirdetményi közlés jogalapja "Az adóigazgatási rendtartásról" szóló, 2017.évi CLI. törvény 77/A.§ d) pontja, valamint "Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló, 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 26.§-a.

 

Pétfürdő, 2023. március 16.

 

                                                                                 Szabóné Czifra Melinda

                                                                          jegyző nevében és megbízásából:

                                                                                     

                                                                                  Keresztesné Ámán Éva

                                                                                             főelőadó

 

 

Kifüggesztés, közzététel időpontja: 2023.03.16.