Hírek

Elérhetőségek

Hirdetményi kézbesítés közzététele Korom Péter adó ügyében

H I R D E T M É N Y

 

Pétfürdő Nagyközség Jegyzője mint Önkormányzati Adóhatóság (a továbbiakban: Adóhatóság) által létrehozott  PTF/213-4/2023. számú felhívás közlése – az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 77/A. § alapján –az alábbi ok miatt meghiúsult:

az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, székhelye ismeretlen, a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, mely alapján megállapítható, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,

a jogutód nem ismert,

az adózó nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat,

a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy

azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

A fentiekre tekintettel az Adóhatóság hirdetményi úton közli a következő döntést:

Eljáró adóhatóság megnevezése: Pétfürdő Nagyközség Jegyzője

Ügyszám: PTF/213/2023

Döntés száma: PTF/213-4/2023

Ügy tárgya: felhívás köztartozás megfizetésére

Adózó neve: Korom Péter

Adóazonosító száma: 8430662200

Kifüggesztés/közzététel napja: 2023. január 23.

Lejárat napja: 2023. február 7.

Az értesítés a kifüggesztést, a honlapon történő közzétételt követő tizenötödik napon közöltnek tekintendő.

Felhívom a figyelmet arra, hogy Adóhatóságunk az ügyben fenti számon döntést hozott, de annak közlése a fent megjelölt ok miatt meghiúsult, ezért az adózó vagy képviselője a döntést a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Adóirodájában (cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai u. 6/C.) ügyfélfogadási időben (hétfőn 9.30-11-30-ig, 12.30-16.15-ig, szerdán 8.00-11.30-ig, 12.30-16.15-ig, pénteken 8.00-12.00-ig) átveheti (telefonszám: 0688/588-910).