Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról

 

Veszprémi Tankerületi Központ

 

HIRDETMÉNY

 

a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (2) és 50. § (7) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében, továbbá a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 8. §-ában foglaltak alapján:

 

értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

 

2023. április 20. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra

2023. április 21. (péntek) 8.00 - 19.00 óra

 

A tankötelezettsége teljesítését 2023. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerint kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a gyermek TAJ-kártyája,

- a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.

 

A felvételi kérelem – a beiratkozás egyszerűsítése érdekében - előzetesen benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés szülői felületén (BÁI) (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. A KRÉTA rendszer működéséről az iskolák honlapjain találhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges.

 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját a https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index keresőfelületen vagy a Veszprémi Tankerületi Központ honlapján (http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2023-24-tanev) találják meg.

 

Veszprém, 2023. március 20.