Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény a többgenerációs lakóépületekben együtt élő családok földgáz árkedvezményének igénybevételével kapcsolatban

VÁLTOZÁS

A többgenerációs lakóépületekben együtt élő családok földgáz árkedvezményének igénybevételével kapcsolatban.

Tisztelt Lakosság !

2023. január 10. napjától változott a jogszabályi környezet a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó fölgáz árkedvezmények igénybevételével kapcsolatban.

A változás célja a kedvezményezetti kör kibővítése.

 

Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

 

Az egyes önálló rendeltetési egységek, lakások vonatkozásában nem kell teljesülnie azon feltételnek, hogy az egyes egységeknek legyen önálló bejárata, sem pedig annak, hogy a lakások műszakilag legyenek megosztva (egymástól elkülönítve), amennyiben az egyes lakások az OTÉK 105. §-ban foglalt egyéb, alább felsorolt követelményeknek megfelelnek:

 

 „A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé:

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

 

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, a jegyző az építmény jogszerű használatát az eljárás során vélelmezi.

 

A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás határideje: 8 nap.

 

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania az egyetemes szolgáltató részére, büntetőjogi, kártérítési felelőssége vállalásával.

 

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal recepcióján igényelhető, illetve letölthető jelen hirdetmény csatolmányaként.

 

Pétfürdő, 2023. január 11.

 

                                                                                   Terbéné Szabolcsi Györgyi

                                                                                   hatósági csoportvezető

Csatolmány(ok):
Kérelem85.92 KB