Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény közmeghallgatás közzétételéről

HIRDETMÉNY

 

A Nitrogénművek Zrt, Pétfürdő, Hősök tere 14. telephelye – mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem – biztonsági jelentésének soros felülvizsgálata és módosítása vonatkozásában folyamatban lévő katasztrófavédelmi eljárás, ezen túlmenően a telephelyen vasúti ammónia lefejtő és egy ammónia kiforraló katasztrófavédelmi engedélyezése, valamint a súlyos baleseti veszélyeztetés felülvizsgálatához szükséges biztonsági jelentés, lakossági tájékoztató és közmeghallgatás közzétételéről

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.tv.) 33.§ (1) bekezdésében, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 21.§ (1) bekezdésében, valamint az R. 10. melléklet 6. pontjában foglaltak alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

  1.  A Nitrogénművek Zrt az R. alapján felső küszöbértékűnek minősül, ezért Biztonsági jelentés elkészítésére kötelezett.  A Nitrogénművek Zrt fő tevékenysége a műtrágyagyártás, ezen belül alapvetően a szilárd és folyékony műtrágyák előállításával foglalkozik. Elsősorban a maximálisan tárolható vízmentes ammónia, az ammónium-nitrát műtrágya és a 60%-os salétromsavmennyiségei alapján tartozik az üzem a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek közé. A nitrogénműtrágya-gyártó kapacitások Pétfürdőn találhatók. A műtrágyagyártó vertikumhoz kapcsolódóan egyéb vegyi termékeket (ammóniát, salétromsavat), ipari gázokat (argont, nitrogént) is előállít a Nitrogénművek Zrt, melyek a vegyipar számára alapanyagként szolgálnak.

A biztonsági jelentés soros felülvizsgálatán túl, a dokumentáció módosítását a telephelyen vasúti ammónia lefejtő és egy ammónia kiforraló katasztrófavédelmi engedélyezése, illetve a súlyos baleseti veszélyeztetés felülvizsgálatának szükségessége indokolta.

 

2.) A Kat. tv. 33. § (1) bekezdése értelmében a veszélyes anyaggal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes polgármesternek az üzemeltetővel és az iparbiztonsági hatósággal együttműködve külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a lakosság véleményt nyilváníthasson az új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építésére, vagy a már működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatására vonatkozó engedély kiadása előtt.

A biztonsági elemzés nyilvános változata és a lakossági tájékoztató megtekinthető a www.petfurdo.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal 3-as (jegyzői) irodájában.

 

3.) Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a biztonsági jelentéssel kapcsolatosan a település jegyzőjénél írásbeli észrevételeket lehet tenni, 2023. augusztus 9. 16.00 óráig (jegyzo@petfurdo.hu,)

4.) A biztonsági elemzés közzétételének lezárását követően

 

2023. augusztus 22-én 17.00 órakor a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tárgyaló helyiségében közmeghallgatást tartok.

 

5.) A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hatóság) előtt folyamatban lévő engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap, melynek lejárta: 2023. szeptember 12. Az eljárás lehetséges lezárásának típusai: A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság, a benyújtott dokumentáció, az esetleges hiánypótlások során tett kiegészítések, és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a kérelmet elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

 

6) A hatóság elérhetőségei: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31. Pf: 403. Telefon: +36(88)620-800, Fax: +36(88)620-809,

e-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu, Hivatali Kapu azonosítója: 708215715

Pétfürdő, 2023. július 19.                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                        Horváth Éva

                                                                                                                        polgármester

Csatolmány(ok):