Hírek

Elérhetőségek

Bursa Hungarica 2023 Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

FELHÍVÁS

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve 2023. évre is meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázat két részből áll:

 

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje:

A pályázatkezelő elektronikus pályázati rendszert működtet 2013. évtől az ösztöndíjrendszer pályáztatására, mely elérhető a https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/bursa-hungarica/ oldalon. Ezen az oldalon találhatók meg a pályázatokkal kapcsolatos lényeges információk, illetve az alábbi linken regisztrációt követően érhető el a pályázati űrlap: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx, melyet kitöltés után kinyomtatva a szükséges mellékletekkel 2022. november 3-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájába.

 

Pályázattal kapcsolatos szóbeli információ a Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában, és a 88/588-910 telefonszámon kérhető Fehér Roland főtanácsostól.

 

 

A részletes pályázati kiírások:

„A” típusú pályázati adatlap 2023

„B” típusú pályázati adatlap 2023