Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - konyhai dolgozó, takarító

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által működtetett iskolai konyhák és ebédlők konyhai dolgozó, takarító

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): a gyermek étkeztetési önkormányzati feladatok ellátásához az önkormányzat tulajdonában lévő tálalókonyha, étterem és kiszolgáló helyiségeinek rendben tartása, a gyermekek háromszori étkeztetési feladatainak ellátása

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: fizikai munka

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

 

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: Pétfürdő, Berhidai út 54.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csincsiné Koltay Gabriella nyújt a + 36 30 627 1279-es telefonszámon.

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók.

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) vagy személyesen.

 

 

 

 

Pályázati feltételek:

 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

  • 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség)

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • Önéletrajz
  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  • Nyilatkozat büntetlen előéletről

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.16. 12:00

 

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott írásbeli pályázatok alapján a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.petfurdo.hu

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.09.01.