Hírek

Elérhetőségek

Álláshirdetés - házi gyermekorvos

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján

területi ellátási kötelezettséggel

házi gyermekorvost

keres egészségügyi szolgálati jogviszonyba vagy

vállalkozóként praxisjoggal.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Iskola utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pétfürdő nagyközség közigazgatási területén a házi gyermekorvosi körzetben gyermekorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő, Pétfürdő, Iskola utca 5. szám alatti rendelőben egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozásban történő ellátására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. melléklete szerint, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései vonatkoznak. Vállalkozásban történő ellátás esetén: alapkezelő általi finanszírozások az irányadók.

                       

A munkakör betöltésének feltétele:

 • Egyetem, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képzettség,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozási formában történő működtetése, Magyar orvosi kamarai tagság

 

A munkakörre pályázótól kért iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amennyiben a praxist vállalkozási formában kívánja ellátni, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
  • szakmai gyakorlat igazolása
  • Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás
  • praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező hatóság részéről
  • pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek
  • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Mivel a körzet tartósan betöltetlen, a megfelelő képesítéssel jelentkező által (több jelentkező esetében kiválasztást követően) azonnal betölthető.

Jelentkezés határideje: 2023. július 30., ezt követően folyamatos.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Horváth Éva nyújt a +36309948390-es telefonszámon.

Jelentkezés módja:

  • Postai úton, a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldéssel (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.). vagy
  • Elektronikus úton Horváth Éva részére a polgarmester@petfurdo.hu e-mail címen keresztül.

A kiválasztás módja, rendje:

Mivel a munkáltató szolgáltató az Önkormányzat, a szolgáltató vezetője a polgármester, mint a munkáltatói jog gyakorlója. Amennyiben a jelentkező vállalkozásban kívánja ellátni a feladatot, úgy a jelentkezést követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen születik döntés.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata az orvosi rendelőért bérleti díjat nem kér, minimum feltételeket teljeskörűen biztosítja. Az ellátáshoz szükséges fejlesztéseket támogatja. A körzetben az asszisztencia biztosított, ügyeleti ellátásban való részvétel nincs. A körzet 3,5 éve betöltetlen, így tartósan betöltetlennek minősül az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja értelmében.