Hírek

Elérhetőségek

Álláshirdetés

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

                      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által működtetett iskolai konyhák és ebédlők

konyhai dolgozó, takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Berhidai út 54.

Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Hősök tere 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a gyermek étkeztetési önkormányzati feladatok ellátásához az önkormányzat tulajdonában lévő tálalókonyha, étterem és kiszolgáló helyiségeinek rendben tartása, a gyermekek háromszori étkeztetési feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

• 8 Általános,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

• COVID elleni védőoltásról igazolás (lehetőség szerint 3)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz

• Iskolai végzettség és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

• Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adataiba a pályáztató betekinthet

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Éva nyújt, a +36309948390 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PTF/10/2022. , valamint a munkakör megnevezését: konyhai dolgozó, takarító.

• Elektronikus úton Horváth Éva részére a polgarmester@petfurdo.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Horváth Éva, Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott írásbeli pályázatok alapján a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.petfurdo.hu - 2022. január 7.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petfurdo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.